(1)
Libera, J.; Dobrowolski, R.; Szeliga, M.; Wiśniewski, T.; Zagórski, P. W. Flints in Glacigenic Sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and Geology = Krzemienie W Osadach Glacigenicznych Pagórów Chełmskich: Prahistoria — Geologia. Spraw. Arch. 2014, 66, 57-82.