(1)
Janiak, R.; Januszewicz, B.; Pisarek, B.; Sikora, J.; Ziętek, J. Bronze Bracelets Deposit from Niewierszyn by the Pilica River. Spraw. Arch. 2020, 73.