(1)
Witkowska, B.; Czebreszuk, J.; Gmińska-Nowak, B.; Goslar, T.; Szmyt, M.; Ważny, T. The Cemetery of the Globular Amphora Culture Community in the Złota-Gajowizna Site in the Light of Radiocarbon Analysis and Dendrochronology. SA 2020, 72.