(1)
Przybyła , M.; Podsiadło, M.; Stefański, D. Prehistoric Defensive Structures in the Szreniawa Valley. Spraw. Arch. 2019, 71, 303-339.