(1)
Włodarczak , P. (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, Stanowisko 3. Późny Neolit Nad środkową Wartą (Mrowino, Site 3. Late Neolithic on the Middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne W Poznaniu. 568 Pp. + CD. Spraw. Arch. 2019, 71, 473-477.