(1)
Sieradzka , E. . Kopydłowo, Stanowisko 6. Osady Neolityczne Z Pogranicza Kujaw I Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, Site 6. Neolithic Settlements from the Border-Lands. Spraw. Arch. 2017, 69, 441-447.