(1)
Taras, H. (Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna Epoka żelaza Na Terenie Polski południowo-Wschodniej – Dynamika Zmian I Relacje Kulturowe (The Early Iron Age in South-Eastern Poland – Dynamics of Changes and Cultural relations). Rzeszów 2019…. SA 2020, 72.