(1)
Kontny, B. Logboat Discovered in Lake Lubanowo, Western Pomerania. Spraw. Arch. 2021, 73.