(1)
Wolska, B. (Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek Pogrzebowy ludności Kultury Przeworskiej nadliswarciańskiego Regionu Osadniczego W młodszym I późnym Okresie Rzymskim. SA 2021, 73.