(1)
Florek, M.; Bajka, M. Two Flint Axes from Sadłowice, Opatów District, Świętokrzyskie Voivodeship: Contribution to the Research of the Globular Amphora Settlement in the Sandomierz Upland. Spraw. Arch. 2022, 74, 433-440.