Tunia, K., Włodarczak, P., & Skucińska, A. (2011). Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district = Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 203–219. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1137