Dzierżanowska, A., Król, D., Rogoziński, J., & Rybicka, M. (2011). The jug adorned with a ram’s head on the handle found in the pit number 109 at the site 52 in Pawłosiów, district Jarosław, podkarpackie voivodeship = Dzban z uchem zwieńczonym główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosł. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 221–240. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1138