Jarosz, P., & Mianowska, I. (2011). The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 241–276. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139