Górski, J. (2011). Przemysław Makarowicz, Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy [Trzciniec Cultural Circle – a Community of the Borderland between the East and West of Europe](= Archaeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań 2010. Wydawnict. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 407–430. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1145