Trąbska, J. (2012). Ferruginous red micro-artefacts as a source of archaeological information: a study of selected Palaeolithic sites and experimental research = Czerwone proszki żelaziste jako źródło informacji archeologicznej — na podstawie wybranych stanowisk paleolityczn. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 17–62. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1151