Poręba, G. J., Śnieszko, Z., & Moska, P. (2012). New perspectives of dating prehistoric soil erosion in loess areas = Nowe perspektywy datowania pradziejowej erozji gleb w obszarach lessowych. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 113–147. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1154