Osipowicz, G., Balonis-Chyb, A., Pomianowska, H., & Wałaszewska, M. (2012). Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno comm., Kujawskopomorskievoivodeship = Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska nr 17 w Małych Radowiskach, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 215–267. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1158