Burchard, B., & Włodarczak, P. (2012). Złota culture graves at site 1 in Samborzec, Sandomierz District = Groby kultury złockiej ze stanowiska 1 w Samborcu, pow. sandomierski. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 269–310. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1159