Kurpiewski, A., & Olszta-Bloch, M. (2012). Excavation of a Wielbark culture cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w miejscowości Gostkowo-Folsung. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 311–341. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1160