Tunia, K., & Myszka, M. (2012). Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 397–409. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1162