Baron, J. (2012). Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw. Sprawozdania Archeologiczne, 64, 645–471. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1167