Rzepecki, S., & Rzepecka, M. (2013). Beside the mainstream. Some reflections on the LBK in Kujavia = Poza głównym nurtem. Atypowe osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 79–130. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1172