Libera, J., Dobrowolski, R., Szeliga, M., Wiśniewski, T., & Zagórski, P. W. (2014). Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology = Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria — geologia. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 57–82. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1191