Adamczak, K., Kowalski, Łukasz, Bojarski, J., Weinkauf, M., & Garbacz-Klempka, A. (2015). Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 199–219. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1219