Kurzawska, A., & Sobkowiak-Tabaka, I. (2020). Spondylus shells at prehistoric sites in Poland. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1713