Janiak, R., Januszewicz, B., Pisarek, B., Sikora, J., & Ziętek, J. (2020). Bronze bracelets deposit from Niewierszyn by the Pilica River. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.1717