Jarosz, P., Włodarczak, P., & Tunia, K. (2020). Funnel Beaker Culture tombs in the eastern part of Wodzisław Hummock. Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), 313–332. https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.014