Witkowska, B., Czebreszuk, J., Gmińska-Nowak, B., Goslar, T., Szmyt, M., & Ważny, T. (2020). The cemetery of the Globular Amphora culture community in the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2116