Libera , J., Mączyński, P., Polit , B., & Zakościelna , A. (2019). Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Lesser Poland . Sprawozdania Archeologiczne, 71, 197–218. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.008