Przybyła , M., Podsiadło, M., & Stefański, D. (2019). Prehistoric defensive structures in the Szreniawa valley. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 303–339. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.012