Włodarczak , P. (2019). (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD . Sprawozdania Archeologiczne, 71, 473–477. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.019