Lityńska-Zając , M. ., & Włodarczak , P. . (2016). Barbara Burchard (28 November 1930 – 9 June 2016) . Sprawozdania Archeologiczne, 68, 443–446. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2259