Taras, H. (2020). (Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe (The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations). Rzeszów 2019…. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2302