Kontny, B. (2021). Logboat Discovered in Lake Lubanowo, Western Pomerania. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2704