Wolska, B. (2021). (Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim. Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2754