Florek, M., & Bajka, M. (2022). Two flint axes from Sadłowice, Opatów District, Świętokrzyskie Voivodeship: Contribution to the research of the Globular Amphora settlement in the Sandomierz Upland. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 433–440. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.2858