Bobak, D., Łanczont, M., Nowak, A., Mroczek, P., Połtowicz-Bobak, M., & Standzikowski, K. (2022). Eastern periphery of the Magdalenian world. Wierzawice 31 hunting campsite (SE Poland). Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 269–297. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.2913