Osipowicz, G. (2022). Pedantry in Palaeolithic? The story of two small Swiderian pits from Chełmno-Dobrzyń Lakeland. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 325–344. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3103