Żurkiewcz, D., Niebieszczański, J., Romaniszyn, J., & Teska, S. (2022). First earthen long barrows in central Greater Poland: Results of test excavations in FBC cemetery, Sobota, site 52. Sprawozdania Archeologiczne, 74(2), 139–164. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.2.3141