Janowski, A., Sojka, K., & Włodarczak, E. (2023). In the middle of nowhere. Unique sword scabbard chape from Niepołomice Forest. Sprawozdania Archeologiczne, 75(2), 371–382. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3598