TUNIA, K.; MYSZKA, M. Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój. Sprawozdania Archeologiczne, [S. l.], v. 64, p. 397–409, 2012. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1162. Acesso em: 1 jun. 2023.