BARON, J. Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw. Sprawozdania Archeologiczne, [S. l.], v. 64, p. 645–471, 2012. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1167. Acesso em: 1 jun. 2023.