WITKOWSKA, B.; CZEBRESZUK, J.; GMIŃSKA-NOWAK, B.; GOSLAR, T.; SZMYT, M.; WAŻNY, T. The cemetery of the Globular Amphora culture community in the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology. Sprawozdania Archeologiczne, v. 72, n. 2, 16 grudz. 2020.