WŁODARCZAK , P. (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD . Sprawozdania Archeologiczne, [S. l.], v. 71, p. 473–477, 2019. DOI: 10.23858/SA71.2019.019. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2188. Acesso em: 13 apr. 2024.