CHKHATARASHVILI, G.; MANKO, V.; KAKHIDZE, A.; ESAKIYA, K.; CHICHINADZE, M.; KULKOVA, M.; STRELTCOV, M. South-East Black Sea coast in Early Holocene period (according to interdisciplinary archaeological investigations in Kobuleti site). Sprawozdania Archeologiczne, v. 72, n. 2, 16 grudz. 2020.