Jarosz, Paweł, and Izabela Mianowska. 2011. “The Corded Ware Culture Cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko Kultury Ceramiki Sznurowej W Krakowie-Mistrzejowicach”. Sprawozdania Archeologiczne 63 (January):241-76. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139.