Trąbska, Joanna. 2012. “Ferruginous Red Micro-Artefacts As a Source of Archaeological Information: A Study of Selected Palaeolithic Sites and Experimental Research = Czerwone Proszki żelaziste Jako źródło Informacji Archeologicznej — Na Podstawie Wybranych Stanowisk Paleolityczn”. Sprawozdania Archeologiczne 64 (January):17-62. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1151.