Baron, Justyna. 2012. “Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, Stanowisko 1. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo I Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw”. Sprawozdania Archeologiczne 64 (January):645-471. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1167.