Bardec’kyj, Andrij B., Maciej Dębiec, and Thomas Saile. 2013. “Eine Bandkeramische Bestattung Aus Baїv Bei Luzk in Wolhynien = Pochówek Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Z miejscowości Baїv koło Łucka”. Sprawozdania Archeologiczne 65 (January):253-61. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1177.