Libera, Jerzy, Radosław Dobrowolski, Marcin Szeliga, Tadeusz Wiśniewski, and Paweł Wit Zagórski. 2014. “Flints in Glacigenic Sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and Geology = Krzemienie W Osadach Glacigenicznych Pagórów Chełmskich: Prahistoria — Geologia”. Sprawozdania Archeologiczne 66 (January):57-82. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1191.